CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Newgem.com.vn là website thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH New Gem Education được ra đời với mục tiêu phục vụ cho khách hàng toàn quốc và quốc tế.

Để phục vụ khách hàng thuận tiện nhất, New Gem sẽ thu thập và lưu trữ thông tin của khách hàng. Đây là vấn đề quan trọng, mang tính chất pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng nên New Gem đưa ra các chính sách bảo mật thông tin, thanh toán và bảo hành khi khách hàng truy cập websit Newgem.com.vn.

Các chính sách được xây dựng nhằm:

– Đảm bảo tính thống nhất về chính sách trong toàn bộ hệ thống.
– Truyền thông đến khách hàng các chính sách đối với các khóa học tại New Gem, các ưu đãi, chính sách hỗ trợ, các dịch vụ đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
– Mang đến sự hài lòng cho khách hàng đối với chất lượng đào tạo trước và sau khóa học của New Gem.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Liên hệ xác nhận khi học viên có nhu cầu đăng ký khóa học.
Gửi thông tin lịch học, khóa học, lịch thi, thay đổi thời khóa biểu, chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng… đến học viên.
Phản hồi khiếu nại từ khách hàng, vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Đo lường và cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm của New Gem.
Thông báo đến khách hàng các chương trình, dịch vụ, sản phẩm mới.
Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, New Gem có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin của khách hàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu được yêu cầu.
Ngoài những mục đích trên, New Gem cam kết không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên.


Phạm Vi Thu Thập Thông Tin


New Gem thu thập thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên các nguồn sau:
Trực tiếp: Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
Tương tác trên website: New Gem sử dụng cookie và công nghệ theo dấu khác để thu thập thông tin khi khách hàng truy cập trên website Newgem.com.vn.
Nguồn hợp pháp khác: New Gem có thể thu thập thông tin khách hàng từ những nguồn hợp pháp khác.


Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được Công ty TNHH New Gem Education lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy. Trong mọi trường hợp khác, thông tin cá nhân từ khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống nội bộ.
Các cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin


Những trường hợp sau đây được quyền tiếp cận với thông tin cá nhân của học viên:


Giảng viên, nhân viên của New Gem.
Các đối tác có cam kết đầy đủ với New Gem về việc tuân thủ mọi luật lệ bảo vệ, đảm bảo an ninh liên quan đến thông tin cá nhân. Đối tác chỉ sử dụng thông tin của học viên vào mục đích có lợi (tuyển dụng, hội thảo)… và không được dùng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của New Gem.


Những cơ quan pháp lý.


Trường hợp sáp nhập hoặc hợp nhất toàn bộ hay một phần với công ty khác thì công ty đó có quyền truy cập thông tin do New Gem lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.
Phương thức để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu
Nếu có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, học viên có thể:


Liên hệ trực tiếp với Quản Lý Học Viên tại các chi nhánh của New Gem
Gửi vào email: newgemhcm@gmail.com


Thông tin doanh nghiệp:


Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NEW GEM EDUCATION
Mã số thuế: 0315265183