Giảng Viên : Nguyễn Hoàng Sang - NewGem
Hotline

0939 878 979

Email

newgemhcm@gmail.com

Giờ Mở Cửa

8h00 – 20h00


Giảng Viên : Nguyễn Hoàng Sang 1

Họ Và Tên : Nguyễn hoàng sang

Kinh nghiệm :

  • Giảng viên make up. Trưởng phòng đào tạo học viên newgem
    Kinh nghiệm 7 năm làm nghề. 5 năm giảng dạy tại học viện
  • Chứng chỉ nghề tại học viện Make up Huỳnh Lợi
  • Bằng chuyên viên trang điểm quốc tế
  • Bằng nghiệp vụ sư phạm

Bài viên liên quan

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone call