Hotline

0939 878 979

Email

newgemhcm@gmail.com

Giờ Mở Cửa

8h30 – 19h30

Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 1

Đã Đạt Được Hơn 10 Năm Qua

Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 2

Hơn 20.000 học viên đã tốt nghiệp

Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 3

Tổ chức các cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế

Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 4

Phòng học trang thiết bị hiện đại

Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 5

Giảng viên giảng dạy nhiệt tình

Cảm nhận học viên

Mẫu Học Viên Làm Tại New Gem

Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 6
Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 7
Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 8
Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 9
Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 10
Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 11
Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 12
Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp - Học xong đi làm được ngay 13
Rate this page