Làm giàu từ nghề nail dễ hay khó, cần lưu ý những gì?